Дурсгалын зоос худалдан авах дараалал

1. coin.mongolbank.mn-руу нэвтрэнэ. 2. Худалдан авах зоосоо сонгож сагсанд хийнэ. 3. Төлбөр төлөлтөө хийсний дараа Монголбанкны Эрдэнэсийн сан дээр ирж зоосоо авна.

Зоос худалдан авах лавлагаа

Хаяг: Монголбанк Эрдэнэсийн сан, Бага тойруу-3, 15160, Улаанбаатар-46, Монгол Улс
Утас: 976-11-329677
Факс: 976-11-311471